Flygbild över Årstafältet med nya planerade bostäder inritade.
över Årstafältet med nya planerade bostäder inritade.

Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren.

Aktuellt

Staden bryter kontrakt med entreprenör

Staden har valt att bryta kontraktet med entreprenören som just nu utför förberedande markarbeten på Årstafältet. Anledningen är att det utförda arbetet inte har uppfyllt kraven som finns i kontraktet. Det handlar både om att det har gått för långsamt under en längre tid, vilket skulle kunna riskera projektets övergripande tidplan i förlängningen, och att parterna inte är överens om kvaliteten på utfört arbete. Staden har försökt hitta en lösning tillsammans med entreprenören men är nu till slut tvingade att fatta detta beslut.

Vad händer nu?

Staden upphandlar en ny entreprenör. Tillsammans med den nya entreprenören ska vi sedan tänka kreativt kring hur vi på effektivaste sätt bygger vidare på det som redan är gjort på platsen för att snabbt komma vidare.

Några arbeten pågår fortfarande på fältet, de beräknas vara avslutade i slutet av maj. 
Pågående arbeten

Hur påverkas projektets tid och kostnader av detta?

Arbetena på plats pausas medan vi upphandlar ny entreprenör, men vi bedömer i dagsläget att det trots allt inte påverkar sluttiden för hela projekt Årstafältet. Hur det påverkar kostnaden är för tidigt att säga.

 

Om projektet

På Årstafältet blir det...

 • Nya Årstabor

  15 000

  invånare är det tänkt att bo på nya Årstafältet

 • Miljövänligt

  335

  lägenheter i trähus är än så länge planerade.

 • Tung last

  1,6

  miljoner ton lera fraktas bort från fältet.

 • En stor park

  25

  hektar blir den nya parken. Det är lika stort som Skansen.

Bilder och nyhetsbrev

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av utredningar och andra handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Årstafältets funktionsbrevlåda

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

In English

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Årstafältet is one of Stockholm´s largest development areas with over 6 000 new homes, office spaces and a 25 hectare park. The new city district will be fully developed in 2033. Read more about Årstafältet in English.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad