Bild: White
Bild: White

Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 7 000 bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren.

Aktuellt

Pågående arbete på fältet

I väntan på en ny entreprenör som kan fortsätta de markförberedande arbetena i full takt så måste det fortfarande utföras vissa arbeten på fältet. Till exempel kommer det att vara ledningsomläggningar, ett fåtal sprängningar, mindre betongjobb och underhållsarbeten. Detta för att säkerställa att vatten, avloppssystem och ledningsnät fungerar.

Detaljplaner antagna i kommunfullmäktige

Nu är detaljplanerna för Årstafältets andra och tredje etapp antagna i kommunfullmäktige. Läs mer om planerna längre ner på sidan under rubriken "Etapper och planer".

Föranmäl dig till gåturer

Våra guidade promenader runt Årstafältet är mycket populära och blir snabbt fullbokade. Nu har du möjlighet att föranmäla intresse för kommande gåturer så mejlar vi dig så fort nya datum blir klara.

Mejla till arstafaltet.expl@stockholm.se eller ring 08-508 876 92 för att föranmäla dig.

Ny entreprenör kan vara på plats till våren

Staden bröt i våras kontraktet med entreprenören som utfört förberedande markarbeten på Årstafältet. Anledningen är att det utförda arbetet inte uppfyllde kraven som fanns i kontraktet.

Sedan dess har arbetet med att upphandla en ny entreprenör pågått. Som det ser ut just nu kan den nya entreprenören börja etablera sig på fältet under våren/sommaren 2023, och arbetena komma igång på allvar efter sommaren 2023. Byggstart för bostäder bedöms i dagsläget bli till hösten 2025.

Om projektet

På Årstafältet blir det...

 • Nya Årstabor

  17 500

  invånare är det tänkt att bo på nya Årstafältet.

 • Miljövänligt

  335

  lägenheter i trähus är än så länge planerade.

 • Tung last

  1,6

  miljoner ton lera fraktas bort från fältet.

 • En stor park

  25

  hektar blir den nya parken. Det är ungefär lika stort som Skansen.

Bilder och nyhetsbrev

Följ med på guidad tur

Välkommen till fruktlundarna

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av utredningar och andra handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Årstafältets funktionsbrevlåda

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

In English

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Årstafältet is one of Stockholm´s largest development areas with 7 000 new homes, office spaces and a 25 hectare park. The new city district will be fully developed in 2035. Read more about Årstafältet in English.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad