dcsimg
Flygbild över Årstafältet med nya planerade bostäder inritade.
över Årstafältet med nya planerade bostäder inritade.

Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren.

Just nu på Årstafältet

Anmäl dig till digitalt nyhetsbrev

Under vintern 2020 startas ett digitalt nyhetsbrev för Årstafältet och andra projekt i Årsta som kommer att heta "Årsta växer". Om du vill ha nyheter och annan information direkt i mejlkorgen; mejla till arstafaltet.expl@stockholm.se och döp mejlet till "Nyhetsbrev". 

Ny lekplats på plats

En ny lekplats mellan Sandfjärdsgatan 46 och 54 är nu färdig. Vi har även öppnat upp delar av lekplatsen utanför Sandfjärdsgatan 66. Den kommer dock vara stängd under de perioder framöver när arbetet i det området kräver en större säkerhetszon.

Dammbindning på söndagar

För att minimera störningar av byggdamm kommer vi att vid behov utföra bekämpande åtgärder vissa söndagar framöver. Detta för att dammbindningen ska få full effekt när arbetena drar igång på måndagen.

Trafikavstängning på Sandfjärdsgatan

På grund av arbete med läggning av ledningar är Sandfjärdsgatan avstängd för biltrafik i höjd med Sandfjärdsgatan 10-14. Arbetet startade den 18 februari 2019 och pågår preliminärt fram till sommaren 2020. Cykel- och gångvägar kommer fortsatt att finnas.Klicka här för att se information om alternativa körvägar.

Mer om pågående arbeten på Årstafältet

På Årstafältet blir det...

 • Nya Årstabor

  15 000

  invånare är det tänkt att bo på nya Årstafältet

 • Miljövänligt

  335

  lägenheter i trähus är än så länge planerade.

 • Tung last

  1,6

  miljoner ton lera fraktas bort från fältet.

 • Massor av träd

  22 000

  nya träd blir det. Det är många fler än vad som fanns innan.

Om projektet

Årstafältet i bild

Frågor och svar

Kontakt

Årstafältets funktionsbrevlåda

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

In English

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Årstafältet is one of Stockholm´s largest development areas with over 6 000 new homes and a 25 hectare park. The new city district will be fully developed in 2033. Read more about Årstafältet in English.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad