dcsimg
Norra Liljeholmen

Norra Liljeholmen

Utvecklingen i Liljeholmen innebär ett stort antal nya bostäder, arbetsplatser, handel, förskolor och utveckling av stråk, torg och parker. Området sträcker sig från Hornstull i norr till Nybohovsberget i söder, inklusive Liljeholmens centrum och Liljeholmskajen från Lövholmen till Marievik.

Områdesfakta

Ett flertal stadsutvecklingsprojekt pågår i området:

 • Lövholmen, området omvandlas från ett industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola, förskolor och parker. 
 • Centrala Liljeholmen/Södertäljevägen, området kring Södertäljevägen inom Liljeholmens stadsdel utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser.
 • Liljeholmens centrum, genom överdäckning av spår utvecklas centrumet. Dessutom byggs en ny takpark samt nya bostäder bredvid tunnelbanespåren.
 • Nybohovsbacken, nya bostäder länkar samman befintlig bebyggelse på Nybohovsberget med nya Liljeholmstorget och ny fristående förskola.
 • Nybohovsskolan, utbyggnad av befintlig skola till en F-9 skola och ny byggnad för förskola och idrottssal.
 • Marievik, befintligt arbetsplatsområde kompletteras med med cirka 1 000 nya bostäder. Området får även nya förskolor, lokaler, parker och torg.
 • Årstaberg/Packrummet, nybyggnad av ca 1 000 lägenheter, en ny grundskola, förskolor och verksamhetslokaler. En allmän kvarterspark skapas och naturparken i områdets nordöstra del rustas upp.

Mål och vision

Målet är att genom hållbar stadsutveckling skapa en tät, sammankopplad stadsmiljö som en förlängning på Södermalm med urbana trygga stråk och attraktiva vistelsemiljöer.

Tidplan

 • Lövholmen Tidigt samråd genomfördes våren 2018. Samråd planeras tredje kvartalet 2019.
 • Centrala Liljeholmen/Södertäljevägen Projektet är i ett tidigt skede och planstart planeras under hösten 2019.
 • Liljeholmens centrum Samråd planeras fjärde kvartalet 2019
 • Nybohovsbacken Förskolan och de flesta bostäder inflyttade. De sista bostäderna planeras vara klara under 2021.
 • Nybohovsskolan Samråd planeras till tredje kvartalet 2019.
 • Marievik Granskning planeras tredje eller fjärde kvartalet 2019.
 • Årstaberg/Packrummet De första bostäderna inflyttade hösten 2018, skolan klar till höstterminen 2019, bostäderna klara etappvis under 2021-2027.

Kontakt

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad