Hammarby Sjöstad

I Hammarby Sjöstad planeras för cirka 12 700 bostäder och cirka 400 000 kvadratmeter verksamhetsyta med 150 000 kvadratmeter arbetsplatser. I dag återstår cirka 2000 lägenheter att bygga.

Projektfakta

Hållbar stadsutveckling

Hammarby Sjöstad – en stadsdel med integrerade miljölösningar

Stockholm stad har ställt hårda miljökrav på byggnader, tekniska installationer och trafikmiljö i Hammarby Sjöstad. Stadsdelen fick ett eget miljöprogram med målet att minska den totala miljöbelastningen med hälften jämfört med ett område byggt i början av 1990-talet.

Hammarby Sjöstad fick dessutom ett eget kretslopp, Hammarbymodellen, där miljölösningarna för energi, vatten och avlopp och avfall beskrivs. Sveriges exportråd har utvecklat en modell för den hållbara staden – Symbiocity som bygger på erfarenheter från Hammarby Sjöstad.

Kontakt

Jenny Gullström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Kristina Glitterstam

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Bildspel

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Lugnet Hammarby sjöstad 2003.
Lugnet Hammarby sjöstad 2003. Foto: Lennart Johansson.
Lugnet Hammarby sjöstad 2003.
Lugnet Hammarby sjöstad 2003. Foto: Lennart Johansson.
Hammarbybackens skidanläggning 2006.
Hammarbybackens skidanläggning 2006. Foto: Lennart Johansson.
Hammarbybackens skidanläggning 2006.
Hammarbybackens skidanläggning 2006. Foto: Lennart Johansson.
Kanal Hammarby sjöstad 2007.
Kanal Hammarby sjöstad 2007. Foto: Lennart Johansson.
Kanal Hammarby sjöstad 2008.
Kanal Hammarby sjöstad 2008. Foto: Lennart Johansson.
Konst vid Rorgängargatan i Hammarby sjöstad 2009.
Konst vid Rorgängargatan i Hammarby sjöstad 2009. Foto: Lennart Johansson.
Balkonger Hammarby sjöstad 2014.
Balkonger Hammarby sjöstad 2014. Foto Lennart Johansson.
Bro över Sickla kanal Hammarby sjöstad 2004.
Bro över Sickla kanal Hammarby sjöstad 2004. Foto: Lennart Johansson.
Båtplatser Seglatsgatan Hammarby kaj Hammarby sjöstad 2009.
Båtplatser Seglatsgatan Hammarby kaj Hammarby sjöstad 2009. Foto: Lennart Johansson.

English

Approximately 12,700 homes and approximately 400,000 square meters of business space are planned for in Hammarby Sjöstad, including 150,000 square meters of work space Today, about 3,680 apartments remain to be built, which represents 29 percent of the district. The area was intended as an Olympic village, but instead Hammarby Sjöstad developed into one of Stockholm's largest urban development projects with a focus on its environmental profile.

Studiebesök/Study visits

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad