Stadsutvecklingsområde Hammarby Sjöstad

I Hammarby Sjöstad planeras för cirka 12 700 bostäder och cirka 400 000 kvadratmeter verksamhetsyta med 150 000 kvadratmeter arbetsplatser. I dag återstår cirka 2000 lägenheter att bygga.

Projektfakta

Hållbar stadsutveckling

Hammarby Sjöstad – en stadsdel med integrerade miljölösningar

Stockholm stad har ställt hårda miljökrav på byggnader, tekniska installationer och trafikmiljö i Hammarby Sjöstad. Stadsdelen fick ett eget miljöprogram med målet att minska den totala miljöbelastningen med hälften jämfört med ett område byggt i början av 1990-talet.

Hammarby Sjöstad fick dessutom ett eget kretslopp, Hammarbymodellen, där miljölösningarna för energi, vatten och avlopp och avfall beskrivs. Sveriges exportråd har utvecklat en modell för den hållbara staden – Symbiocity som bygger på erfarenheter från Hammarby Sjöstad.

Kontakt

Jenny Gullström

Projektledare, exploateringskontoret

Kristina Glitterstam

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Fontän vid Sjöstadsparterren och Lugnets allé
Fontän vid Sjöstadsparterren och Lugnets allé. Foto: Lennart Johansson.
Sjöstadsparterren vid lugnets allé
Sjöstadsparterren vid Lugnets allé. Foto: Lennart Johansson
Båtplatser Seglatsgatan Hammarby kaj Hammarby sjöstad
Båtplatser Seglatsgatan Hammarby kaj. Foto: Lennart Johansson.
Båtplatser Sickla kanal Hammarby sjöstad.
Båtplatser Sickla kanal. Foto: Lennart Johansson.
Kanal, vy mot Lugnets allé.
Kanal, vy mot Lugnets allé. Foto: Lennart Johansson.
Henriksdalskajen Hammarby sjöstad.
Henriksdalskajen. Foto: Lennart Johansson.
Vy mot Hammarby sjö.
Vy mot Hammarby sjö. Foto: Lennart Johansson.
Innergård vid Henriksdalskajen.
Innergård vid Henriksdalskajen. Foto: Lennart Johansson.
Restaurang Göteborg.
Restaurang Göteborg. Foto: Lennart Johansson.
Hammarbybackens skidanläggning 2006.
Hammarbybackens skidanläggning. Foto: Lennart Johansson.

English

Approximately 12,700 homes and approximately 400,000 square meters of business space are planned for in Hammarby Sjöstad, including 150,000 square meters of work space Today, about 2,000 apartments remain to be built. The area was intended as an Olympic village, but instead Hammarby Sjöstad developed into one of Stockholm's largest urban development projects with a focus on its environmental profile.

Studiebesök/Study visits

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad