dcsimg

Stadsutvecklingsområde Hammarby Sjöstad

I Hammarby Sjöstad planeras för cirka 12 700 bostäder och cirka 400 000 kvadratmeter verksamhetsyta med 150 000 kvadratmeter arbetsplatser. I dag återstår cirka 3 680 lägenheter att bygga, vilket utgör 29 procent av stadsdelen. Området var tänkt som OS-by men istället utvecklades Hammarby Sjöstad till ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med hög miljöprofil.

Projektfakta

Hållbar stadsutveckling

Hammarby Sjöstad – en stadsdel med integrerade miljölösningar

Stockholm stad har ställt hårda miljökrav på byggnader, tekniska installationer och trafikmiljö i Hammarby Sjöstad. Stadsdelen fick ett eget miljöprogram med målet att minska den totala miljöbelastningen med hälften jämfört med ett område byggt i början av 1990-talet.

Hammarby Sjöstad fick dessutom ett eget kretslopp, Hammarbymodellen, där miljölösningarna för energi, vatten och avlopp och avfall beskrivs. Sveriges exportråd har utvecklat en modell för den hållbara staden – Symbiocity som bygger på erfarenheter från Hammarby Sjöstad.

Kontakt

Maria Cederborg

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Bildspel

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

English

Approximately 12,700 homes and approximately 400,000 square meters of business space are planned for in Hammarby Sjöstad, including 150,000 square meters of work space Today, about 3,680 apartments remain to be built, which represents 29 percent of the district. The area was intended as an Olympic village, but instead Hammarby Sjöstad developed into one of Stockholm's largest urban development projects with a focus on its environmental profile.

Studiebesök/Study visits

Vi tar emot besök, digitalt och på plats, till stadsutvecklingsprojekten i Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet och Slussen.

We arrange study visits, online and at site, to urban development projects Hagastaden, Stockholm Royal Seaport, Hammarby Sjöstad, Grow Smarter, Slakthusområdet and Slussen.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad