dcsimg

Årstastråket

På Årstastråket byggs cirka 3 000 nya bostäder i stadslik miljö. Årstastråket förtätas och kopplas närmare samman med innerstaden. Projektet genomförs i tre etapper.

 

Aktuellt: Anmäl dig till nyhetsbrev

Information direkt i mejlkorgen

Under vintern 2020 startas ett digitalt nyhetsbrev för Årstastråket och andra projekt i Årsta som kommer att heta "Årsta växer". Om du vill ha nyheter och annan information direkt i mejlkorgen; mejla till jacob.hellgren@stockholm.se och döp mejlet till "Nyhetsbrev Årsta".

Om stadsutvecklingsområdet

3 000 nya bostäder

I Årstastråket bygger och planerar Stockholms stad ungefär 3 000 nya bostäder. Arbetet sker i etapper. Några kvarter är redan inflyttade och klara medan detaljplanearbete pågår i andra delar av området. Hela Årstastråket beräknas vara färdigbyggt cirka 2029.

Området får inte bara nya bostäder. Det kommer också att byggas en ny grundskola, en idrottshall och flera förskolor. Johanneshovsvägen byggs om till en stadsgata med plats för gång- och cykelbanor, trädplantering och kantstensparkering. För att skapa en mer levande och trygg stadsmiljö får de nya husen entréer ut mot gatan och mindre butiker i bottenvåningarna.

Planerna på ny bebyggelse i Årstastråket startade redan när Södra Länken öppnades 2004. Då försvann mycket av den störande genomfartstrafiken i området. 2011 grävdes kraftledningen som tidigare gick genom området ner. Det frigjorde ytor för att bygga nya bostäder.

 

Se filmen

Etapp 1, Arlabacken

Etapp 2, Valla torg

I Årstastråkets andra etapp ingår ny bebyggelse och utveckling av flera områden. Stadens arbeten beräknas vara klara under 2021.

Etapp 3, Bolidenplan

I etapp 3, området runt Bolidenplan, pågår arbetet med fyra detaljplaner: Bolidentriangeln, Konstgjutarvägen, Allgunnen och Steningeparken. Totalt planeras 1 500 - 2 000 nya bostäder i området.

Bildgalleri

Kontakt

Skicka dina frågor och synpunkter

Kristin Eklund

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad