Årstastråket, cykel- och promenadväg

Årstastråket

På Årstastråket byggs cirka 3 000 nya bostäder i stadslik miljö. Årstastråket förtätas och kopplas närmare samman med innerstaden. Projektet genomförs i tre etapper.

 

Om stadsutvecklingsområdet

3 000 nya bostäder

I Årstastråket bygger och planerar Stockholms stad ungefär 3 000 nya bostäder. Arbetet sker i etapper. Några kvarter är redan inflyttade och klara medan detaljplanearbete pågår i andra delar av området. Hela Årstastråket beräknas vara färdigbyggt cirka 2029.

Området får inte bara nya bostäder. Det kommer också att byggas en ny grundskola, en idrottshall och flera förskolor. Johanneshovsvägen byggs om till en stadsgata med plats för gång- och cykelbanor, trädplantering och kantstensparkering. För att skapa en mer levande och trygg stadsmiljö får de nya husen entréer ut mot gatan och mindre butiker i bottenvåningarna.

Planerna på ny bebyggelse i Årstastråket startade redan när Södra Länken öppnades 2004. Då försvann mycket av den störande genomfartstrafiken i området. 2011 grävdes kraftledningen som tidigare gick genom området ner. Det frigjorde ytor för att bygga nya bostäder.

Bildgalleri

Lindes terrass är nu färdigställda. Bild: JM
Bostäderna på Lindes terrass är nu färdigställda. Bild: JM
Gavelhusen i Årstastråkets andra etapp. Bild: JM
Gavelhusen i Årstastråkets andra etapp. Bild: JM
Bilden visar det föreslagna torget vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom
Vid Johanneshovsvägen planeras ett nytt torg med sittplatser, grönska och lekskulpturer. Bild: Tengbom

Nyhetsbrev

Kontakt

Skicka dina frågor och synpunkter

Maria Jäger

Enhetschef, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad