Flygbild över Telefonplan.

Telefonplan

Området kring Telefonplan har en unik identitet i Stockholm och en speciell historia knuten till LM Ericssons verksamhet. Befintliga kreativa verksamheter och en positiv utveckling innebär att Telefonplan har en viktig roll i staden och även nationellt. Pågående utveckling kommer att innebära cirka 5 400 nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskoleavdelningar och utveckling av offentliga rum som torg och kvartersparker.

Områdesfakta Telefonplan

Stockholm växer och staden behöver planera för nya bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta. Området runt Telefonplan har de senaste tio åren genomgått stora förändringar. Från att främst präglats av LM Ericssons verksamheter har områdets karaktär och innehåll förändrats i och med Konstfacks etablering. Flera stora och små verksamheter har sedan dess etablerat sig i området. Ett stort antal nya bostäder har byggts, varav flera omfattar ombyggnad av tidigare verksamhets- eller kontorslokaler. De nya projekten runt Telefonplan ska ta tillvara och utveckla områdets unika identitet.

Utveckling i fyra kvarter

Pågående utveckling inom de fyra kvarteren Designens hus, The Brick, Metronomen och Centrala Telefonplan kommer att innebära cirka 5 400 nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskoleavdelningar och utveckling av offentliga rum som torg och kvartersparker.

Byggaktörer

JM AB, Vasakronan, Einar Mattsson, SSM Bygg & Fastighets AB, Stena Fastigheter, HSB, Alm Equity och Stockholms stad.

Nyheter Telefonplan

Bildgalleri

Flygbild Telefonplan 2014
Flygbild Telefonplan 2014
Visionsbild flygbild Telefonplan
Visionsbild flygbild Telefonplan. Illustration: White Arkitekter
Flybild Telefonplan
Flygbild Telefonplan

Telefonplans historia

Kontakt

Amelie Palmgren

projektledare, exploateringskontoret

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad