Stadsutveckling i City

I takt med att Stockholm växer behöver även Stockholms City förändras för att fortsätta fungera som Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta.

Projekt City samordnar olika aktörer och de stadsutvecklingsprojekt som pågår i innerstaden, främst inom Norrmalms stadsdel. Det är både stora och små projekt, några i tidig planering och andra som nästan är färdiga. Program för City i stadsdelen Norrmalm med diarienummer 2017-06022 har fått laga kraft 2023-05-12.

 

Genomförda projekt

Sju strategier

Visionen för City togs i Kommunfullmäktige 2012 och utgår från sju övergripande strategier för utvecklingen av City. Visionen har under 2017 konkretiserats genom Program för City och Trafik- och gatumiljöplanen som är ute på samråd och remiss från den 1 juni – 31 augusti.

Vision för City här (pdf).

Bildgalleri

Visionsbild Brunkebergstorg.
Den nya stationsentrén på Vasagatan mitt emot Centralstationen, gemensam entré för tunnelbane- och pendeltågsresenärer.
Den nya stationsentrén på Vasagatan mitt emot Centralstationen, gemensam entré för tunnelbane- och pendeltågsresenärer.
Till- och ombyggnad av Galleriankvarteret.
Till- och ombyggnad av Galleriankvarteret.
Lokalerna i Hästskon 12 ska rustas upp och 30 nya lägenheter byggas i fastigheterna.
Lokalerna i Hästskon 12 ska rustas upp och 30 nya lägenheter byggas i fastigheterna.
Spårvägen kommer att förlängas från Hamngatan via Sergels torg och vidare till centralstationen på Klarabergsgatan.
Spårvägen kommer att förlängas från Hamngatan via Sergels torg och vidare till centralstationen på Klarabergsgatan.
Trafikmiljön förbättras för gående i området kring Mäster Samuelsgatan-Biblioteksgatan
Trafikmiljön förbättras för gående i området kring Mäster Samuelsgatan-Biblioteksgatan

Kontakt

Åsa Sjöstrand

Planerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Uppdaterad