Stadsutveckling i city

I takt med att Stockholm växer behöver även Stockholms city förändras för att fortsätta fungera som Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta.

Projekt City samordnar olika aktörer och de stadsutvecklingsprojekt som pågår i city. Det är både stora och små projekt, några i tidig planering och andra som nästan är färdiga.

Vision och program för city

 

Visionen för city togs i Kommunfullmäktige 2012 och utgår från sju övergripande strategier för utvecklingen av city. Visionen konkretiserades 2017 genom Program för city och Trafik- och gatumiljöplanen.

Ett reviderat Program för City antogs av Kommunfullmäktige i januari 2023. Syftet med programmet är att presentera Stockholms stads intentioner för utvecklingen av City ut ett helhetsperspektiv. Programmet illustrerar hur Vision för City 2030 kan konkretiseras och ska utgöra stöd, vägledning och verktyg för samtliga aktörer i den kommande planeringen av citys utveckling. Program för City har samordnats med trafiknämndens långsiktiga planering för gator, torg och parker i City.

Program för city, bygg- och plantjänsten (pdf)

Vision för city 2030 (pdf)

Pågående och planerade projekt i city

Genomförda projekt i city

Bilder

Sergels torg med nya kontor, spårväg och renoverat kulturhus. Foto: Stockholms stad
Kungsträdgården Foto: Stockholms stad

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Maria Sahlstrand
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 325

Karin Lindgren Gardby
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 626

Martin Ottosson
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 442

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad