Flygfoto taget snett uppifrån över många stora byggnader och lite vatten och skog i utkanten.

Hagastaden

Med en kombination av bostäder, parker, torg och ett kunskapsintensivt näringsliv inom life science, växer Hagastaden fram ovanpå en överdäckning av motorvägar och järnväg, och kopplar samman Stockholm och Solna. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Aktuellt

Om projektet

Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens visionsprogram, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. Redan under tidigt 2000-tal pekades Norra Stationsområdet ut som ett potentiellt stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt utvecklade Karolinska Institutet en idé om att skapa ett centrum för biovetenskaplig forskning i en attraktiv miljö. Stockholms stad och Solna stad bestämde sig då för att gemensamt satsa på det nya området som ska bli Hagastaden.

Genom överdäckning av motorväg och järnväg ska det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. 6000 nya bostäder (varav 3000 i Stockholms stad) och 50 000 arbetsplatser (varav 14 000 i Stockholms stad) ska rymmas i Hagastaden när det står färdigt. Stadsdelen integreras med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som öppnades 2016. Högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster.

Byggtid

2010–2030

Yta

96 hektar, varav 30 hektar inom Stockholms kommungräns.

Antal nya bostäder

6 000 totalt. Av dessa uppförs 3 000 inom Stockholms kommungräns.

Antal arbetsplatser

50 000, varav 14 000 nya byggs inom Stockholms kommungräns.

Investeringar

Sammantaget 67 miljarder. Stockholms stads investering uppgår till cirka 10 miljarder.

Aktörer

Stockholms stad, Solna stad, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet, Akademiska Hus, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City Foundation och ett antal privata byggherrar är med och skapar Hagastaden.

Illustration över detaljplaner i Hagastaden
Illustration: Stockholms stad

Markerade områden visar Hagastadens fyra detaljplaner.

Fler kartor finner du i projektets bild- och filmbank. 
Bild- och filmbank, Stockholms stads webbplats

Har du planer på att flytta till Hagastaden eller bedriva verksamhet här?
Det nya området kommer att innehålla bostäder, förskolor, service och handel – med ett flertal kvarter som byggs för forskning, utbildning och företagande inom Life Science.

En etablering i Hagastaden erbjuder goda möjligheter till samverkan mellan universitet, näringsliv och hälso- och sjukvård. Vi är ett flertal aktörer som samarbetar för att Hagastaden ska kunna bli världens främsta område för Life Science.

Intresseanmälan för bostäder och lokaler görs direkt hos respektive byggaktör. I dokumentet "Tidplan för kvartersutbyggnad" kan du se vilken byggaktör som ansvarar för respektive kvarter. 

Tidplan för kvartersutbyggnad (pdf)

Välkommen till Hagastaden, inflyttningsfolder (pdf)

Faktasiffror

Detaljplaner i Hagastaden

För dig som bor och verkar i Hagastaden

Besök oss

Press och informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial om Hagastaden. Under bilder finns ett stort antal bilder som är fria att använda om du uppger källa. Under nytt från projektet finns aktuella nyheter och nyhetsbrev.

Märit Wikström
Kommunikationsansvarig, exploateringskontoret
Telefon: 070-545 47 58

På Hagastadens Facebooksida och Instagram berättar vi om vad som händer i området, pågående arbeten, studiebesök och mycket mer. 

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad