Resultat – Utemiljön i Rinkeby-Kista

Boende och personer som ofta vistas i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista har svarat på frågor med fokus på fritid i utemiljön. Frågorna handlade om hundrastgårdar, multisportplanen i Husby och fritidsbiblioteket.

Mellan den 13 december 2022 och den 5 januari 2023 kunde medborgare i Rinkeby-Kista svara på frågor från stadsdelsförvaltningen.

Målet med lokalt anpassade frågor i stadens medborgarpanel har varit att få en bättre bild av vad de som bor eller vistas i stadsdelsområdet tycker om utemiljön i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby och att få in underlag till förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete.

Totalt var det 441 personer från 16 år och uppåt, som bor i eller besöker området, som kom med synpunkter och förslag i denna frågeomgång.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • Av de hundrastgårdar som finns i området sticker hundrastgården nedanför Akalla By ut som en av de bästa.
  • Det viktigaste för att en hundrastgård ska vara bra är att det är en stor och omväxlande yta, att den har säkra stängsel och att det finns sopkorgar och bänkar.
  • Det är få som svarar att de använt multisportplanen i Husby. Många uppskattar dock att den finns.
  • De som har använt multisportplanen har framför allt spelat basket och fotboll där. Att planen spolas under vintersäsong för att möjliggöra skridskoåkning upplevs som positivt.
  • Nästan en tredjedel tror att de kommer att använda sig av fritidsbiblioteket och många är mycket positiva till det.
  • Av de personer som tror att de kommer att låna utrustning på fritidsbiblioteket är den största andelen i åldern 20–29 år.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Utemiljö Rinkeby-Kista (pdf)

Vad händer med resultatet?

Respons från de som rör sig i stadsdelsområdet är värdefullt för att Rinkeby-Kista ska kunna fortsätta utvecklas. Svaren kommer att användas som referens i förvaltningens fortsatta arbete med att förbättra närmiljön för de som bor och vistas i stadsdelen. 

Medborgarpaneler

Uppdaterad