Resultat – 2023 Närområdeskommunikation

I april 2023 svarade nästan 2 600 personer i Medborgarpanelen på frågor om information, dialog och stadsutveckling. Frågorna ingår i den årliga undersökningen från exploateringskontoret med syfte att följa upp och förbättra kommunikationsarbetet.

Frågorna om information, dialog och delaktighet om stadsutveckling utgår från Stockholms stads 13 stadsdelsområden och de tre delarna innerstan, söderort och västerort. Deltagarfrekvensen var 59 procent.

Resultaten visar på ett stigande antal stockholmare som tycker att staden tar ansvar för att ge information och vad som händer i närområdet. 47 procent anger mycket eller ganska stort ansvar 2023, jämfört med 34 procent 2022 och 26 procent 2021).

Även stadens ansvar för att medborgarna ska känna sig inbjudna att delta i utvecklingen har stigit rejält. 42 procent anger mycket eller ganska stort ansvar, jämfört med 29 procent 2022 och 23 procent 2021.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • 95 procent i hela staden trivs mycket eller ganska bra i sitt närområde. Innerstaden ligger i topp med 97 procent, därefter söderort med 95 procent och västerort 93 procent.
  • 76 procent i hela staden känner till att det pågår stadsutvecklingsprojekt där de bor, 16 procent känner inte till.
  • Totalt är 50 procent (52 procent år 2022) i hela staden mycket eller ganska positiva till pågående stadsutvecklingsprojekt i området där de bor.
  • 30 procent svarar att de varit delaktiga någon gång i dialog om stadsutvecklingsprojekt, där enkäter och undersökningar samt samrådsmöte och öppet hus nämndes som svar på hur man var delaktig.
  • Totalt svarar 56 procent (57 procent 2022) att de tror att Stockholm växer hållbart (helt eller delvis). Motsvarande siffra för innerstan är 64 procent, för söderort 54 procent och för västerort 45 procent.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat – Närområdeskommunikation 2023 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Resultaten presenteras för alla Stockholms stads stadsdelsområden, och andra berörda verksamheter inom Stockholms stad som arbetar med stadsutveckling. Svaren är en viktig del i vidareutvecklingen av informationsarbetet för Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt. 

Medborgarpanelen

Uppdaterad