Resultat – Stadsmiljön i Rinkeby och Kista

Mellan den 13 och 21 juni 2022 ställde Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning frågor till boende och personer som ofta vistas i stadsdelsområdet om bland annat deras syn på nedskräpning, grillplatser och parker i stadsdelsområdet.

Tack till dig som deltog!

Stadsdelsförvaltningen ville även ta reda på hur man hittar och lämnar information om frågor kopplat till stadsdelsutvecklingen i sitt närområde.

Målet med lokalt anpassade frågor i stadens medborgarpanel har varit att få en bättre bild av vad de som bor eller vistas i stadsdelsområdet tycker om stadsmiljön i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby och att få in underlag till förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. Totalt var det 220 personer från 16 år och uppåt som deltog i frågeomgången till Medborgarpanelen och kom med åsikter, insikter och förslag.

Urval av resultatet

  • 79 procent känner till att det är olagligt att slänga småskräp på marken och att brottet kan leda till böter.
  • Nästan sju av tio svarade att de inte använder någon av grillplatserna som finns i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.
  • För att man ska vilja använda en offentlig grillplats upplever de svarande att det är viktigt att det är rent och fräscht, att det finns gott om sittplatser och möjlighet att kasta skräp. Många svarade att tillgång till sittplatser är viktigast för att man ska trivas i en park. Utöver det nämndes även lekplats och grönytor som trivselfaktorer.
  • Drygt fyra av tio brukar ge synpunkter i Tyck till-appen.
  • Drygt sex av tio tar del av information om förvaltningens arbete med att utveckla stadsmiljön via digitala kanaler som exempelvis sociala medier.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Medborgarpanelen – Stadsmiljö Rinkeby-Kista (pdf)

Vad händer med resultatet?

Respons från de som rör sig i vårt stadsdelsområde är värdefullt för att Rinkeby-Kista ska kunna fortsätta utvecklas. Svaren kommer att användas som referens i förvaltningens fortsatta arbete att förbättra närmiljön för de som bor och vistas i stadsdelen. Som ett direkt svar på resultatet från Medborgarpanelen inleds nu upprustning av några av stadsdelsområdets grillplatser.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad