Flygfoto över Årstafältet.
Visionsbild över Årstafältet.

Resultat – Årstafältet

I maj 2021 ställde vi frågor till stadens medborgarpanel för att undersöka kännedom och attityder om stadsutvecklingsprojekt Årstafältet.

2 858 personer över hela staden svarade på frågorna som handlade om vad de förknippar projekt Årstafältet med och hur de fått information om det.

Ett stort tack till alla som svarade på frågorna!

Urval av resultatet

Sju av tio känner till att Stockholms stad utvecklar Årstafältet till en ny stadsdel.

Av de som känner till projektet:

  • Två av tre (65 procent) tycker att det är bra att Årstafältet bebyggs
  • Bostäder är det som främst förknippas med den nya stadsdelen. Många nämner även parker och torg, kolonilotter och skolor.
  • Drygt en av tre (36 procent) kan tänka sig att bo i den nya stadsdelen
  • 13 procent märker av det pågående arbetet med Årstafältet.
  • Av de som störs av arbetet anger drygt sju av tio (73 procent) att de upplever att tidigare funktioner på Årstafältet inte längre är tillgängliga.
  • Fyra av tio (41 procent) vill helst få information via lokaltidningar och av stadens webbplats för projektet.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Frågeomgång till Medborgarpanelen om Årstafältet, maj 2021 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Projektet använder resultaten framför allt för att planera kommunikationsarbetet framåt. Det är första gången som en mätning görs om projekt Årstafältet och den blir ett viktigt verktyg för att följa hur kunskapsläget utvecklas.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad