Resultat – Närområdeskommunikation

I mars 2021 svarade 2 855 personer i Medborgarpanelen boende i hela Stockholms stad på frågor om information och stadsutveckling i sitt närområde. Det gav en deltagarfrekvens på 72 procent.

I årets stora frågeomgång om stadsutveckling generellt har paneldeltagarna svarat på frågor om information och stadsutveckling utifrån sitt närområde.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • 96 procent i hela staden trivs i sitt närområde. Innerstaden ligger i topp med 99 procent, därefter söderort med 95 procent och västerort 91 procent.
  • Fler vill ha mer information om stadsutvecklingsprojekt. I topp ligger söderort och västerort med 81 procent som skulle vilja få mer information, följt av innerstaden med 7 procent. Det är en stigning i alla områden. Andelen som säger sig få fullt tillräckligt med information har sjunkit något i alla tre områden.
  • Flest vill ta del av information om stadsutvecklingsprojekt som berör närområdet genom direktutskick hem eller lokaltidningen. De två låg i topp även förra året fast då tvärt om. Att ta del av information via sociala medier har stigit från cirka 5 procent 2020 till cirka 11 procent 2021.
  • Totalt är 49 procent i hela staden mycket eller ganska positiva till pågående stadsutvecklingsprojekt i området där de bor. För innerstaden ligger motsvarande siffra på 56 procent för 2021, vilket stigit från 40 procent för 2020. För söderort ligger motsvarande siffra på 50 procent för 2021, vilket stigit från 44 procent för 2020. Och för västerort är motsvarande siffra 37 procent för 2021, vilket stigit från 30 procent för 2020.

Resultaten presenteras för alla berörda stadsdelsområden och till andra berörda inom Stockholms stad. De är en viktig del i stadens vidareutveckling av informationsarbetet för stadsutvecklingsprojekten. 

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Sammanställning av närområdeskommunikation 2021 (pdf)

Medborgarpanelen

Uppdaterad