Resultat – Vad vet du om Slakthusområdet

Fler än 2 500 personer i Stora medborgarpanelen svarat på frågor om kännedom och utveckling av Slakthusområdet. Frågeomgången genomfördes i april 2022 och var en uppföljning av en liknande frågeomgång från år 2020.

Frågorna om Slakthusområdet handlade om hur stor kännedomen är och vad som skulle locka till området. Dessutom fick paneldeltagarna svara öppet på vad de tycker att ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla.

Totalt svarade 2 544 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 55 procent. Över 2 500 öppna fritextsvar lämnades av deltagarna.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • Känner till Slakthusområdet bra har stigit från stigit från 33 procent 2020 till 37 procent 2022.
  • Känner till Slakthusområdet lite, ganska bra eller mycket bra har stigit från 78 procent till 82 procent, där boende i Enskede, Årsta och Vantör har 97 procent kännedom.
  • 79 procent av stockholmarna känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser.
  • På frågan vad som skulle locka till att besöka nya Slakthusområdet kommer kulturevenemang överst (70 procent), följt av matevenemang och restauranger (67 procent) och bevarade byggnader och historien (52 procent).

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Frågor till medborgarpanelen om Slakthusområdet 2022 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret använder resultaten för att förbättra utvecklingsarbetet. Resultaten sprids även till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare som underlag till det gemensamma arbetet att utveckla Slakthusområdet. Ambitionen är att genomföra liknande mätningar vartannat år framöver.

Medborgarpaneler

Uppdaterad