Resultat – 2022 Närområdeskommunikation

Under våren 2022 svarade nära 2 600 personer i Stora medborgarpanelen boende i hela Stockholms stad på den årliga undersökningen från exploateringskontoret.

Frågorna handlade om information och stadsutveckling med fokus på sitt närområde där man bor. Frågorna är uppdelade på det stadsdelsområde där man bor, och även i de tre delarna innerstan, söderort och västerort. Deltagarfrekvensen var 54 procent.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • 95 procent i hela staden trivs i sitt närområde. Innerstaden ligger i topp med 99 procent, därefter söderort med 94 procent och västerort 90 procent.
  • 74 procent i hela staden känner till att det pågår stadsutvecklingsprojekt där de bor, 16 procent känner inte till.
  • 78 procent i hela staden har sett, läst eller hört andra berätta om stadsutvecklingsprojekt som berör deras närområde. Jämfört med år 2021 har siffran stigit i söderort men minskat i västerort och innerstan.
  • Totalt är 52 procent (49 procent år 2021) i hela staden mycket eller ganska positiva till pågående stadsutvecklingsprojekt i området där de bor. Antalet positiva har ökat varje år (2021 och 2020) både i innerstan, söderort och västerort.
  • 28 procent svarar att de varit delaktiga någon gång i dialog om stadsutvecklingsprojekt, där enkäter och undersökningar samt samrådsmöte och öppet hus nämndes som svar på hur man var delaktig.
  • Totalt svarar 57 procent att de tror att Stockholm växer hållbart (helt eller delvis). Motsvarande siffra för innerstan är 63 procent, för söderort 56 procent och för västerort 50 procent.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat – Närområdeskommunikation 2022 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Resultaten presenteras för alla Stockholms stads stadsdelsområden, och andra berörda verksamheter inom Stockholms stad som arbetar med stadsutveckling. Svaren är en viktig del i vidareutveckling av informationsarbetet för stadsutvecklingsprojekten.

Medborgarpanelen

Uppdaterad