Resultat – Årstastråket och Slakthusområdet

Stadens medborgarpanel om stadsutveckling har svarat på frågor kring utvecklingen i Årstastråket och Slakthusområdet. Frågorna handlade om utvecklingen av parker och hur man vistas och rör sig i området.

I den andra frågeomgången fick cirka 400 paneldeltagare boende i Enskede, Årsta och Vantör svara på en digital enkät. Totalt svarade 297 personer vilket är 72 procent av paneldeltagarna. Medborgarpanelen ger oss mer kunskap och bättre underlag till våra stadsutvecklingsprojekt.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • Nästan hälften 49 procent anger att förbättrad skötsel/vinterväghållning, behövs för att de ska färdas (än) mer hållbart. Därefter kommer ökad turtäthet för kollektivtrafiken och enklare att trafikera starkt trafikerade gator.
  • 61 process besöker parker i området varje dag eller någon gång i veckan. Lägger man till svaret "någon gång i månaden" är siffran uppe i 86 procent.
  • Över 70 process anger att de vill att de nya parkerna i området ska innehålla "träd och buskar" samt "bänkar och sittplatser".
  • Bättre belysning och tryggare miljö, skulle få cirka 40 procent att besöka Lindparken oftare.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Medborgarpanel – Årstastråket Slakthusområdet (pdf)

Vad händer med resultatet?

Projektgrupperna för Årstastråket och Slakthusområdet är tacksamma för alla svar, och kommer använda svaren i det vidare utvecklingsarbetet.

I Årstastråket pågår både byggnation och planering av grönområden, så resultatet från panelen blir ett viktigt tillägg till arbetet.

Slakthusområdet är fortfarande i ett tidigt skede i processen där den första detaljplanen planeras att visas upp i slutet av 2019. Resultaten från panelen kommer tillsammans med övriga underlag användas i planeringen av parkerna i det framtida Slakthusområdet. Om du vill veta mer om hur panelen svarat på frågorna, bläddra bland frågorna här nedan.

Medborgarpanelen

Uppdaterad