Resultat – Vasagatan

2 213 paneldeltagare i Medborgarpanelen har i december 2021 svarat på frågor om den pågående ombyggnationen av Vasagatan i Stockholms city. Frågorna handlade om kännedom och uppfattning om projektet och önskemål kring kommunikationen.

Vasagatan byggs om för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Projektet pågår mellan 2018 och 2022.

Paneldeltagarna svarade på tio frågor. Sex av frågorna handlade om kännedom och uppfattning om projektets resultat och dess påverkan på allmänheten under byggtiden. Fyra av dem handlade om kommunikation kring projektet och önskemål kring detta.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • Hälften känner till att Stockholms stad bygger om Vasagatan.
  • Drygt 8 av 10 tycker att det är bra eller mycket bra att staden bygger om Vasagatan.
  • Nästan en av fyra märker av det pågående arbetet.
  • Av de som fått information om projektet tycker nästan sex av tio att informationen är bra.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Stockholms stads Medborgarpanel – Ombyggnation av Vasagatan (pdf)

Vad händer med resultatet?

Vi som arbetar med ombyggnadsprojekt och kommunikation på trafikkontoret är väldigt tacksamma för svaren. Detta hjälper oss att förbättra hur vi planerar och genomför infrastrukturprojekt och utvecklar kommunikationen av projekten.

Mer information om Vasagatan

Du som är intresserad av att veta mer om ombyggnationen av Vasagatan kan besöka projektets webbsida om Vasagatans upprustning.

Medborgarpaneler

Uppdaterad