Resultat – Hagastaden 2022

Projekt Hagastaden undersöker vartannat år vad stockholmarna tycker om utvecklingen av området. Årets resultat från november 2022 visar att två tredjedelar av de tillfrågade är positiva till projektet och att den yngre ålderskategorin gärna informerar sig via sociala medier.

Totalt har 139 deltagare i Medborgarpanelen boende på Norrmalm svarat på frågorna i olika åldrar, ungefär lika många män som kvinnor.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

Sju av tio angav att de vet vart man ska vända sig för mer information.
Bland de 67 procent som svarat att man är positiv till Hagastaden motiverade många det med att servicen förbättras och att det blir enklare att röra sig mellan Stockholm och Solna.

I den äldre ålderskategorin får man information om Hagastaden via nyhetstidningen och yngre väljer i större utsträckning sociala medier. 43 procent av de mellan 30 och 49 år får informationen via Instagram.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Stockholms stads Medborgarpanel – Hagastaden 2022 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Hagastaden kommer använda resultaten som ett viktigt underlag i det kommande kommunikationsarbetet. Det är en återkommande undersökning där utvecklingen är intressant att följa över tid.

Ett konkret exempel från svaren är att sociala medier får allt större betydelse. Projektet kommer utveckla dialogen på sociala medier, med även mindre eller ”nischade” nyheter för att kunna få respons och dialog.

Medborgarpanelen

Uppdaterad