Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.


 

Nyheter

Pågående arbeten

Snabbfakta

Karta över området med Norra Djurgårdsstaden markerat
Markerat område visar stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Här kan du ladda ner planöversikten och Hjorthagens översiktskarta.

Planöversikten 

Hjorthagens översiktskarta

Hållbar stadsutveckling

Som hållbarhetsprofilområde är Norra Djurgårdsstaden testbädd för nya idéer och innovationer inom hållbar stadsutveckling för att ta fram lösningar som bidrar till ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. För att vara i framkant och återföra erfarenheter från uppföljningen – utvecklar och reviderar vi kontinuerligt mål, krav och visioner.

På hemsidan Norradjurgårdsstaden2030 kan du följa Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete. Ta del av intervjuer, filmer, innovationsprojekt, resultat och hur vi arbetar med utgångspunkt i Agenda 2030. Här hittar du även dokumentation och poddar från kompetensprogram, styrdokument och tidigare hållbarhetsredovisningar. Välkommen att följa vår resa!

Norradjurgårdsstaden2030 (extern sida)

Båthusparken med lekplats, bollplan, torg, café och gräsyta. Foto: Kasper Dudzic
Hittills har 26 400 kvm gröna tak och 47 300 kvm gröna gårdar byggts. Foto: Jansin & Hammarling.
Två barn och en vuxen går i en växtbädd.
Grönt stråk längs Jaktgatan som omhändertar dagvatten. Foto: Lennart Johansson
Hjorthagsparken med hus på vardera sida. Vy mot Nationalstadsparken.
Hjorthagsparken placering, utformning och innehåll stärker det lokala ekosystemet och med speciellt fokus på ek- och groddjurssambanden.
Sex barn och en vuxen invid en bikupa.
Förskolebarn lär sig mer om biodling.
Bobergsgatan i kvällsljus. Buss på vänstersida och personer som går över gatan.
Välfungerande vardagsliv med nära till samhällsservice och kollektivtrafik. Foto: Eric Cung Dinh

Exempel på utmärkelser

Landskapsarkitekturpris 2019Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Området fick Landskapsarkitekturpriset med motiveringen att vi är vägledande genom att skapa rum för vegetation som ger sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Huvudgatan Jaktgatan och Lövängsgatan är enligt juryn ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken.

Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Stockholm och Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Bo i Norra Djurgårdsstaden

Mer om

Områden

Information och press

Här hittar informationsmaterial om Norra Djurgårdsstaden. Under bilder finns ett stort antal bilder som är fria att använda om du uppger källa. Under dokument finns program för hållbar stadsutveckling, hållbarhetsrapporter, utredningar, informationsbrev och mycket annat.

Studiebesök/Study visits

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för en stor del av den kommunala servicen som förskolor, äldreomsorg, parkmiljö och socialtjänst. Bor du här eller tänker flytta hit är det oftast dem du har kontakt med.

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, Exploateringskontoret

För pressfrågor

In English

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Stockholm Royal Seaport is the largest urban development area in Sweden with at least 12,000 new homes and 35,000 workplaces. Planning work started in the early 2000s. Read more about Stockholm Royal Seaport in English on the link below.

Stockholm Royal Seaport in English

Uppdaterad