dcsimg

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.


 

Nyheter

Pågående arbeten

Karta och fakta


Markerat område visar stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.
Ladda ner planöversikten och Hjorthagens översiktskarta.

Hållbar stadsutveckling

2009 beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett hållbarhetsprofilerat område, med uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går, för att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. 

Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

Stockholm och Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Höjdpunkter

Norra Djurgårdsstaden var med i den årliga arkitekturfestivalen Open House och delar av Gasverket öppnades och lockade många besökare. Bild: Exploateringskontoret
En av Stockholms största solcellsanläggning finns på masslogistikcentret. Centret är ett nytt koncept för materialåtervinning. På taket finns drygt 1 500 m2 solceller som beräknas producera 270 MWh per år och solcellsanläggningen blir därmed en av Stockholms största.
Under våren 2018 invigdes sju bronsskulpturer av konstnär Kirsten Ortwed i Hjorthagsparken. Skulpturerna förenar organiska och artificiella former i gåtfulla konstellationer där allvar och lek möts. Bild: Exploateringskontoret
Första spadtaget för Bobergsskolan i Gasverket. Bobergsskolan kommer rymma 900 elever och kommer att står klar till höstterminen 2019. Bild: Exploateringskontoret.
Utvecklingsprojektet C/O City har bidragit till att visa hur viktigt det är att aktivt arbeta med stadsgrönska i planprocessen.
I maj 2017 invigdes konstnären Jeppe Heins vattenkonstverk på det nyanlagda Storängstorget i etapp Västra.
Hållplatsen är ett nytt forum för dialog med barn kring hållbar utveckling. En dag i månaden får ett 60-tal förskolebarn, pedagoger och föräldrar möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som klimatklok mat, odling, returmode eller återvinning.
2016 var det inflyttning i Norra 2. Den första etappen som omfattats av hållbarhetskrav från markanvisning till inflyttningsklara bostäder. Etappen består av tre kvarter med cirka 600 bostäder, lokaler och ny förskola och ligger mellan Bobergs tegelgasklockor i Gasverket och Nationalstadsparken.
Ny markanvisningspolicy testades i Värtahamnen. Stockholms stad har för första gången genomfört en markanvisningstävling till fast pris med urval på arkitektonisk kvalitet och hållbarhetskriterier. Det har varit ett integrerat plan- och markanvisningsarbete med utökad medborgardialog som landat i en plan med stor variation, byggherrar av olika storlek och många intressanta lösningar.
Besök av 300 delegationer med nästan 5 000 stadsutvecklare och beslutsfattare från hela världen kom till Norra Djurgårdsstaden under 2016 för att lära sig mer om hållbar stadsutveckling. Besökarna var en mix av forskare, tjänstemän, journalister, politiker och studenter.
För att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen krävs såväl nya sätt att arbeta som metod- och teknikutveckling. Detta sker många gånger i olika FoU-projekt där staden, företag och akademi samverkar. Under 2016 fick Norra Djurgårdsstaden 12 miljoner kronor i forskningsanslag. Bland de nya projekten utmärker sig projektet MACRO, Mat i cirkulära robusta system, som fokuserar på att optimera resursflöden som energi och mat så att kretslopp sluts både lokalt och regionalt. Bild: Shutterstock
I oktober testades ett mobilt återbrukscentrum i Norra Djurgårdsstaden. Besökare kunde lämna in kläder och prylar, bygga om sina möbler, ta en kaffe och prata med hållbarhetsexperter under fem dagar. Prototypen är resultatet av en innovationsupphandling.
Goda resultat från engagerade byggherrar: De första resultaten kom från byggnader som tagits i drift i i Norra Djurgårdsstaden. För samtliga byggherrar som redovisat energianvändning i första etappen har siffrorna mycket god marginal till de nationella kraven i Boverkets byggregler.
Tidig dialog gav många bra förslag: Under hösten hölls en tidig dialog om allmänna platser i Kolkajen-Ropsten. Flera bra förslag samlades in och har påverkat utvecklingen av stadspark, vattenarena och gångstråk längs kajerna. Dialogen genomfördes på plats i Hjorthagen och som en digital dialog där det gick att kommentera en 3D-modell av området.
Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt: I konkurrens med projekt från hela världen fick Norra Djurgårdsstaden pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership Group. Priset är ett kvitto på Stockholms ledande roll i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Aktuellt

Områden

Informationsmaterial

Bo och verka

Studiebesök/Study visits

Under 2020 har vi tillfälliga rutiner för besök och presentationer i våra stadsutvecklingsprojekt. Vi erbjuder digitala presentationer av projekten, samt guidade visningar utomhus för mindre grupper.
Det gäller för projekten Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet och Slussen.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, Exploateringskontoret

För pressfrågor

In English

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Stockholm Royal Seaport is the largest urban development area in Sweden with at least 12,000 new homes and 35,000 workplaces. Planning work started in the early 2000s and the new city district will be fully developed around 2030. Read more about Stockholm Royal Seaport in English

Uppdaterad