Norra djurgårdsstaden. Hamn, bostadshus, gasklockor, fotbollsplan och industribyggnader. Flygfoto.

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och utpekat som profilområde inom hållbarhet. Totalt planeras för cirka 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

Pågående arbeten

Här har vi samlat pågående arbeten i de olika områdena.

Om projektet

Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion, hamnverksamhet och industriverksamheter. Redan år 2000 startade planeringen. 2011 började de första bostäderna att byggas och året därefter kunde de första familjerna flytta in. Sedan dess har mer än 3 000 lägenheter byggts mellan Husarviken och det gamla Gasverket i Hjorthagen, varav 500 är studentbostäder och 52 % är hyresrätter.

När området är färdigutbyggt, 2030, är målet att det ska vara en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel.

Hamnområdet planeras för modernisering med en koncentration till de båda pirerna vid Värtahamnen och Frihamnen. Utvecklingen av Värtahamnen började 2010 och planeras för omkring 1 700 bostäder samt kontor och handel. Mellan 2013–2016 byggdes Värtapiren ut till en modern hamn med en ny terminalbyggnad. I Frihamnen planeras för cirka 1 700 lägenheter och 4 000 arbetsplatser. Staden arbetar med ett planprogram för Loudden och 2024 påbörjas arbetet med den första detaljplanen, som när det står klart planeras rymma cirka 4 000 bostäder.

Bilder

Park som ligger emellan bostadshus och med närhet till vatten. Gångväg bredvid vattnet där det finns brygga med båtar. Flygfoto.
Båthusparken med lekplats, bollplan, torg, café och gräsyta. Foto: Kasper Dudzic
Gård med gräsmatta, buskar, träd. Bostadshus med balkonger. Foto.
Hittills har 26 400 kvm gröna tak och 47 300 kvm gröna gårdar byggts. Foto: Jansin & Hammarling.
Barn och vuxen som går på plankor som ligger som ett gångstråk i planteringarna. I planteringarna finns det gröna buskar och växter samt träd. Foto.
Grönt stråk längs Jaktgatan som omhändertar dagvatten. Foto: Lennart Johansson
Berg, gräsmattor och bostadshus. Foto.
Hjorthagsparken placering, utformning och innehåll stärker det lokala ekosystemet och med speciellt fokus på ek- och groddjurssambanden.

Fakta

Hållbar stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är testbädd för nya idéer och innovationer inom hållbar stadsutveckling för att ta fram lösningar som bidrar till ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. För att vara i framkant och återföra erfarenheter från uppföljningen – utvecklar och reviderar vi kontinuerligt mål, krav och visioner. 

På webbplatsen Norradjurgårdsstaden2030 kan du följa vårt hållbarhetsarbete. Ta del av intervjuer, filmer, innovationsprojekt, resultat och hur vi arbetar med utgångspunkt i Agenda 2030. Här hittar du även dokumentation och poddar från kompetensprogram, styrdokument och tidigare hållbarhetsredovisningar. Välkommen att följa vår resa!

Exempel på utmärkelser

Landskapsarkitekturpris 2019. Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Området fick Landskapsarkitekturpriset med motiveringen att vi är vägledande genom att skapa rum för vegetation som ger sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Huvudgatan Jaktgatan och Lövängsgatan är enligt juryn ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken.

Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Stockholm och Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Bilder

Förskolebarn lär sig mer om biodling.
Välfungerande vardagsliv med nära till samhällsservice och kollektivtrafik. Foto: Eric Cung Dinh

Fakta

Bo i Norra Djurgårdsstaden

Övergripande tidsplan

Markeringen visar stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Här kan du ladda ner planöversikten och Hjorthagens översiktskarta.

Planöversikt

Hjorthagens översiktskarta

2011 Byggstart för de första 670 bostäderna och gasproduktionen upphör i Gasverket

2012 Första inflyttning i de nya bostäderna

2014 Norra länken öppen för trafik och mobil sopsug tas i drift

2016 Värtapiren färdigbyggd och den nya passagerarterminalen invigs

2018 Rivning av Gasklocka 4

2019 Gasverket öppnade upp efter att ha varit ett stängt industriområde. Under året invigdes grundskolan Bobergsskolan, en ny idrottshall – Hjorthagshallen och flera gamla hus fick nya hyresgäster, såsom Klätterverket i det gamla Mätarhuset.

2020 Avveckling av oljehanteringen på Loudden inleddes. Förberedande arbeten i Södra Värtan påbörjades. I Hjorthagen pågick markrening i Ropsten, och i flera av de renoverade byggnaderna i Gasverket flyttade det in hyresgäster.

2021 Gasverket fortsätter att öppna upp. Popup-parken vid Brofästet öppnar. Arbetet påbörjas för att omvandla Gasklocka 2 till en kulturscen. 

2022 Byggstart för Södra Värtahamnens första etapp. Spårvägsmuseet öppnar i Gasverket. Lilla Lidingöbron öppnar för gång- och cykeltrafik.

2023 Lilla Lidingöbron öppnar för Lidingöbanan. Anläggningen där överskottsmassor bearbetas i olika steg, genom sortering och andra separationssteg, tas i drift i masslogistikcenter.

2025 Byggstart Terrasskvarteren i Hjorthagen

2026 Byggstart Ängsbotten i Hjorthagen. 

2027 Byggstart Valparaiso i Värtahamnen

2028 Byggstart för Loudden

2029 Byggstart för etappen Kolkajen i Hjorthagen.

2030+ Hjorthagen fullt utbyggt med 6 000 nya bostäder, lokaler för kontor och handel, förskolor, skolor, idrott och kultur. 

2030+ Norra Djurgårdsstaden har fått minst 12 000 fler bostäder och 35 000 nya arbetsplatser från Husarviken i norr till Loudden i söder.

Information och press

Här hittar du informationsmaterial om Norra Djurgårdsstaden. Under bilder finns ett stort antal bilder som är fria att använda om du uppger källa. Under dokument finns program för hållbar stadsutveckling, hållbarhetsrapporter, utredningar, informationsbrev och mycket annat.

Här hittar du bilder och filmer från projektet.

Mediabank, exploateringskontoret

På sidan Norra Djurgårdsstaden 2030 har vi samlat relevanta broschyrer och dokument, såsom hållbarhetsredovisningar, program och boendeundersökningar.

Cirka 6 gånger per år skickar vi ut ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna om projektet.

Vill du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev? Registrera din e-postadress på länken här nedanför.

Tidigare nyhetsbrev från Norra Djurgårdsstaden 

Nedan finns länkar till de två senaste årens nyhetsbrev. 

2023

På gång i Hjorthagen, maj (tryckt nyhetsbrev)

På gång i Värtahamnen, maj (tryckt nyhetsbrev)

2022

Februari

På gång i Hjorthagen, maj (tryckt nyhetsbrev)

På gång i Värtahamnen, april (tryckt nyhetsbrev)

På stadsutvecklingsprojektets Facebooksida och Instagram berättar vi om vad som händer i området - från Hjorthagen i norr till Värtahamnen och Loudden i söder, studiebesök, hållbarhetsarbetet, pågående arbeten och mycket mer. På Instagram är språket är på svenska och engelska.

Besök oss

Stockholms stad erbjuder studiebesök i Norra Djurgårdsstaden och i flera andra projekt inom stadsutveckling. Vi hoppas kunna erbjuda inspiration och kunskap för grupper med olika förkunskaper och intressen. 

Områden

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad