Flygbild över Hagsätra och Rågsved.

Fokus Hagsätra Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med 3 000 - 4 500 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Om stadsutvecklingen

3 000 nya bostäder och utveckling av mötesplatser 

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga cirka 3000 - 4500 nya bostäder av olika typer och projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det betyder att det skapas bättre stadsdelar för alla, till exempel genom att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla. De offentliga miljöer där människor möts är extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Fem områden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har staden tagit fram förslag på var den nya bebyggelsen skulle kunna ligga.

Området har delats in i fem delområden som nu planeras vidare mer detaljerat: Hagsätra Centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Inget är beslutat ännu utan placeringen av husen, volymer, antal våningar med mera kommer att utredas under detaljplanearbetet.

Tidplan

Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt delområde per år. Hagsätra Centrum - Ormkärr var först ut 2018, och tanken är att hela Fokus Hagsätra Rågsved ska vara färdigt 2035. Tidplaner för respektive projekt inom Fokus Hagsätra Rågsved finns det mer information här nedanför under rubriken "Planer för de 5 områdena".

Planer för de 5 områdena

Klicka på bilden för en större version.

Rosa område: Hagsätra centrum - Ormkärr

   

Blått område: Bjursätragatan

Tre olika projekt ingår i området. Beräknas vara färdigt 2028. 

 

Lila område: Hagsätravägen

 

Orange område: Rågsvedsvägen

Arbetet med detaljplaner inleds under 2023 som tidigast. Preliminärt blir det 2-3 olika projekt i området. 

Grönt område: Älvsjöbadet

Planeringen för området startar tidigast under 2023. 

Två naturreservat

Projektet har också tittat på hur ny bebyggelse ska kunna möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018. och i juni 2021 blev även Hagsätraskogen naturreservat.

Rågsveds naturreservat
Hagsätraskogens naturreservat

Mitt Hagsätra Rågsved

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg och plantjänsten

Fokus Hagsätra Rågsved i siffror

 • Antal bostäder:

  3 000

  planeras för hela området. Men det kan bli upp till 4 500.

 • Helhetsgrepp:

  5

  områden som utvecklas.

 • Byggstart:

  2019

  Först ut var 102 hyresrätter längs Hagsätravägen.

 • Tidig dialog:

  567

  svar i stadens webbenkät om området.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakt

Skicka dina frågor och synpunkter

Elana Svanström

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad