Flygbild över Hagsätra och Rågsved.

Fokus Hagsätra Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med 3 000 - 4 500 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Aktuellt

Sommarjobbare hjälper till i projektet

Under sommaren 2021 jobbade tre ungdomar från Hagsätra och Rågsved med stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Sommarjobbet varade i tre veckor och de fick göra flera olika uppgifter. Det är också sommarjobbarna som har skrivit artiklarna om Bjurbäcken och Hagsätraskogen på den här sidan. De gjorde ett väldigt fint arbete som kommer att användas av stadsplanerare och projektledare i den fortsatta utvecklingen av Hagsätra-Rågsved.

Detta är första gången som ungdomar från området har sommarjobbat i projektet.

Här berättar en av sommarjobbarna om sin tid på Exploateringskontoret och om vad de fick göra.

Byggandet av projektet i Bjurbäcken är i gång!

I augusti drog Stockholms stad igång bygget på Bjursätragatan. Totalt planeras ungefär 335 bostäder. Eftersom de planerade bostäderna ligger på ett område där flera ledningar finns så börjar man med att flytta på ledningar som består av bland annat fiber, fjärrvärme, vatten, avlopp. När ledningarna är flyttade blir det byggstart för bostäderna.

När projektet är klart kan det bli mer stadsliv vilket även kommer att öka tryggheten i Rågsved. Dessutom bildas en öppen plats med lokal och butik som också skapar en trygg och levande miljö. Enligt önskemål kommer staden också utveckla gröna områden runt omkring de nya husen.

/Skrivet av sommarjobbare, 19 år

Nya bostäder vid Bjursätragatan

Hagsätraskogen - ett naturreservat i staden

Under 2016 bestämde politiker om att ta fram ett förslag till naturreservat för Hagsätraskogen. Så fort som möjligt hölls ett samråd om förslaget våren 2018. De som bor i området hade möjligheten att påverka planen med synpunkter.

Syftet med att bilda nya naturreservatet är att skydda biologisk mångfald, olika typer av växter, djur och historiska spår. Syftet är också att skydda och förstärka skogen för rekreation och friluftsliv. Man kan ha olika aktiviteter till exempel orientering, ta en promenad, gå-träna, hänga.

I juni 2021 inrättades det nya naturreservatet i Hagsätraskogen.

/Skrivet av sommarjobbare, 16 år

Hagsätraskogens naturreservat

Om stadsutvecklingen

3 000 nya bostäder och utveckling av mötesplatser 

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga cirka 3000 - 4500 nya bostäder av olika typer och projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det betyder att det skapas bättre stadsdelar för alla, till exempel genom att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla. De offentliga miljöer där människor möts är extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Fem områden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har staden tagit fram förslag på var den nya bebyggelsen skulle kunna ligga.

Området har delats in i fem delområden som nu ska planeras vidare mer detaljerat: Hagsätra Centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Inget är beslutat ännu utan placeringen av husen, volymer, antal våningar med mera kommer att utredas under detaljplanearbetet.

Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt delområde per år. Hagsätra Centrum - Ormkärr var först ut.

Två naturreservat

Projektet har också tittat på hur ny bebyggelse ska kunna möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018. I juni 2021 blev även Hagsätraskogen naturreservat.

Tidplan


Klicka på bilden för en större version.

Rosa område: Hagsätra centrum - Ormkärr
Planeringen för området började 2018.
Blått område: Bjursätragatan
Planeringen för området började 2020.
Lila område: Hagsätravägen
Planering för området börjar under 2021-2022.
Orange område: Rågsvedsvägen
Planering för området börjar under 2021-2022
Grönt område: Älvsjöbadet
Planering för området börjar tidigast 2023. 

Hela projektet är klart som tidigast 2035.

Vi vill veta vad du tycker

Under hela projektet kommer det att finnas gott om möjligheter att tycka till om sin stadsdel och om planerna för den. Till exempel finns en egen webbplats för medborgardialog:

Mitt Hagsätra Rågsved

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg och plantjänsten

Fokus Hagsätra Rågsved i siffror

 • Antal bostäder:

  3 000

  planeras för hela området. Men det kan bli upp till 4 500.

 • Helhetsgrepp:

  5

  områden som utvecklas.

 • Byggstart:

  2019

  Först ut var 102 hyresrätter längs Hagsätravägen.

 • Tidig dialog:

  567

  svar i stadens webbenkät om området.

Prenumerera på nyhetsbrev

Mitt Hagsätra Rågsved

Kontakt

Skicka dina frågor och synpunkter

Elana Omer

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Mari-Liis Männik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad