Fokus Hagsätra Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med 3 000 - 4 500 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Om stadsutvecklingen

3 000 nya bostäder och utveckling av mötesplatser 

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga cirka 3 000 - 4 500 nya bostäder av olika typer och projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det betyder att det skapas bättre stadsdelar för alla, till exempel genom att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla. De offentliga miljöer där människor möts är extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Fem områden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har området delats in i fem delområden som nu ska planeras vidare mer detaljerat: Hagsätra Centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt delområde per år. Hagsätra Centrum - Ormkärr är först ut.

Staden har tagit fram en skiss med förslag på var den nya bebyggelsen i Hagsätra och Rågsved skulle kunna ligga. Inget är beslutat ännu utan placeringen av husen, volymer, antal våningar med mera kommer att utredas vidareunder detaljplanearbetet.

När vi utvecklar Hagsätra och Rågsved ska vi också titta på hur den nya bebyggelsen kan möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018 och Hagsätraskogen planeras bli naturreservat.

Vi vill veta vad du tycker

Under hela projektet kommer det att finnas gott om möjligheter att tycka till om sin stadsdel och om planerna för den. Till exempel finns en egen webbplats för medborgardialog:

Mitt Hagsätra Rågsved

Tidplan


Klicka på bilden för en större version.

Rosa område: Hagsätra centrum - Ormkärr
Planeringen för området började 2018.
Blått område: Bjursätragatan
Planeringen för området börjar under 2020.
Lila område: Hagsätravägen
Planering för området börjar under 2021-2022.
Orange område: Rågsvedsvägen
Planering för området börjar under 2021-2022
Grönt område: Älvsjöbadet
Planering för området börjar tidigast 2023. 

Hela projektet är klart som tidigast 2035.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg och plantjänsten

Fokus Hagsätra Rågsved i siffror

 • Antal bostäder:

  3 000

  planeras för hela området. Men det kan bli upp till 4 500.

 • Helhetsgrepp:

  5

  områden som utvecklas.

 • Byggstart:

  2019

  Först ut var 102 hyresrätter längs Hagsätravägen.

 • Tidig dialog:

  567

  svar i stadens webbenkät om området.

Prenumerera på nyhetsbrev

Mitt Hagsätra Rågsved

Kontakt

Skicka dina frågor och synpunkter

Elana Omer

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Mari-Liis Männik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad