Fokus Skärholmen

Inom Fokus Skärholmen ska minst 4 000 nya bostäder byggas. När fler människor flyttar till Skärholmen behövs dessutom nya förskolor, skolor, bättre närservice, nya mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. Social hållbarhet står i fokus när området utvecklas.

Nyheter

Om Fokus Skärholmen

Stockholm växer och är en miljonstad om några år. För att alla ska få plats ska 140 000 nya bostäder byggas fram till 2030. Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng är områden som har stora naturvärden med flera fantastiska stränder och ett starkt levande centrum. Det gör området till en viktig och attraktiv plats för utveckling – så att fler kan bo och leva här.

Framtidens Skärholmen

Det har sedan miljonprogrammens tid knappt inte byggts några bostäder alls i Skärholmen men planerna för framtiden är stora. Stadens förvaltningar har fått i uppdrag att genomföra projektet Fokus Skärholmen i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med ambitionen att bygga minst 4000 nya bostäder. Just nu planeras drygt 6000 bostäder.

Fler bostäder innebär dessutom att det behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Snabbare process

För att åstadkomma en effektivare planprocess arbetar staden i vissa särskilt utvalda fokusområden runt om i stadsdelen med större generella detaljplaner. Syftet är att öka volymen på bostadsbyggandet och minska detaljstyrningen i detaljplanerna. Det innebär också att byggaktörer involveras senare i processen än vanligt men för att säkerställa genomförbarheten av de planeringsunderlag som tas fram arbetar staden med så kallade ankarbyggherrar i processerna. Under hösten 2016 genomfördes en markanvisningsomgång för rollen som ankarbyggherre där både kommunala och privata byggbolag tilldelats rollen som ankarbyggherre. 

Fokus på samarbete

I projekt Fokus Skärholmen är vi flera förvaltningar som samarbetar med varandra. Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret leder tillsammans arbetet i nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Fokus Skärholmen i siffror

 • Antal invånare

  52 146

  2040

 • Detaljplaner

  19

  ingår i projektet

 • Vann

  2019

  Planpriset

 • Antal bostäder:

  6 300

  i pågående planering

Vill du veta mer?

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Till bygg- och plantjänsten

Bilder

Fokus Skärholmen Bredäng
Fokus Skärholmen Bredäng. Flygbild: Lennart Johansson
Stångholmsbacken Bild: Olof Eriksson
Skärholmsdalen parken Bild: Nyréns
Vårbergsvägen flygperspektiv Bild: Towatt Architects & Planners
Bredholmstorget Bild: Söderberg & Söderberg
Skärholmsvägen Bild: Nyréns
Fokus Skärholmen
Fokus Skärholmen (Skärholmen)
Illustration bostäder kvarter A, vy från Söderholmsgränd i projekt Söderholmen Bild: Arkitema.
Vy mot skolan från Våruddsringen i projekt Söderholmen Bild: Cedervall Arkitekter
Visionsbild Mälaräng (mellan Bredäng och Vårberg), ett av projekten inom Fokus Skärholmen
Karin Ahlzén, projektsamordnare Fokus Skärholmen Foto: Liselotte Van Der Meijs

Nyhetsbrev

Vill du ha koll på vad som händer i Fokus Skärholmen?

Kontakt

Karin Ahlzén

Projektsamordnare Fokus Skärholmen, exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Projekt i planering

Projekt som byggs

Färdigställda projekt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad