Flygvy över området kring Bredäng, fotografi.

Fokus Skärholmen

Inom Fokus Skärholmen ska minst 4 000 nya bostäder byggas. När fler människor flyttar till Skärholmen behövs dessutom nya förskolor, skolor, bättre närservice, nya mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. Social hållbarhet står i fokus när området utvecklas.

Stockholm växer och är en miljonstad om några år. För att alla ska få plats ska 140 000 nya bostäder byggas fram till 2035. Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng är områden som har stora naturvärden med flera fantastiska stränder och ett starkt levande centrum. Det gör området till en viktig och attraktiv plats för utveckling – så att fler kan bo och leva här.

Framtidens Skärholmen

Det har sedan miljonprogrammens tid knappt inte byggts några bostäder alls i Skärholmen men planerna för framtiden är stora. Stadens förvaltningar har fått i uppdrag att genomföra projektet Fokus Skärholmen i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med ambitionen att bygga cirka 9 500 nya bostäder.

Fler bostäder innebär dessutom att det behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Snabbare process

För att åstadkomma en effektivare planprocess arbetar staden i vissa särskilt utvalda fokusområden runt om i stadsdelen med större generella detaljplaner. Syftet är att öka volymen på bostadsbyggandet och minska detaljstyrningen i detaljplanerna. Det innebär också att byggaktörer involveras senare i processen än vanligt men för att säkerställa genomförbarheten av de planeringsunderlag som tas fram arbetar staden med så kallade ankarbyggherrar i processerna. Under hösten 2016 genomfördes en markanvisningsomgång för rollen som ankarbyggherre där både kommunala och privata byggbolag tilldelats rollen som ankarbyggherre. 

Fokus på samarbete

I projekt Fokus Skärholmen är vi flera förvaltningar som samarbetar med varandra. Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret leder tillsammans arbetet i nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Bilder

Flygvy över Skärholmen, fotografi.
Skärholmen.
Flygvy över Vårbergsvägen, fotomontage.
Vårbergsvägen. Fotomontage: Towatt Architects & Planners.
Gångväg längs med liten bäck, gräsytor, människor i rörelse, illustration.
Skärholmsdalen. Illustration: Nyréns
Vy längs med väg med omgivande flerbostadshus, snö, människor i rörelse, illustration.
Stångholmsbacken. Illustration: Olof Eriksson.

Fokus Skärholmen i siffror

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet för Fokus Skärholmen för att få regelbunden information om vad som händer i ditt område.

Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du veta mer?

Bilder

Flygvy över området med  ny bebyggelse, montage.
Visionsbild Mälaräng (mellan Bredäng och Vårberg), ett av projekten inom Fokus Skärholmen.
Trottoar där människor går, bilväg och spårvagn. Till vänster flerbostadshus med verksamhet och uteservering på bottenvåning, illustration.
Skärholmsvägen. Illustration: Nyréns.
Vy mot flerbostadshus, illustration.
Bostäder kvarter A, vy från Söderholmsgränd i projekt Söderholmen. Illustration: Arkitema.
Vy mot byggnad i grått, närmast i bild syns ryggen på en vuxen person med ett barn på axlarna. Gräsyta, människor i rörelse, illustration.
Vy mot skolan från Våruddsringen i projekt Söderholmen. Illustration: Cedervall Arkitekter.

Besök oss

Stockholms stad erbjuder studiebesök i projektet Fokus Skärholmen och flera andra projekt inom stadsutveckling. Vi hoppas kunna erbjuda inspiration och kunskap för grupper med olika förkunskaper och intressen. 

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Har du frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning, hyra en lokal och liknande så kontaktar du byggaktören, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Telefonkontakt

Joel Berring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 387

Fanny Larsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 480

Louise Bill
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 493

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Planerade projekt inom Fokus Skärholmen

Pågående projekt inom Fokus Skärholmen

Genomförda projekt inom Fokus Skärholmen

Mer om Fokus Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad