Flygvy över Järvaområdet, fotografi.

Fokus Järva

Fokus Järva är en sammanhållen satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva. Det är en av stadens stora stadsutvecklingssatsningar och del i ett långsiktigt arbete.

Nu vill staden höra dina berättelser från Järva!

Vilken plats eller verksamhet är viktig för dig? Är det en park, skola eller kanske ett kafé som betyder mycket? Bidra med din berättelse och var med i en kommande utställning om Järva!

I Järva ska flera tusen nya bostäder byggas och utemiljöer förnyas. Samtidigt utvecklas den kommunala servicen som har stor betydelse för Järvabornas vardag, till exempel inom förskola, skola, fritid, idrott, kultur och omsorg.

Lokalt perspektiv på utvecklingsarbetet

Järva är ett område med stora kvaliteter och stort lokalt engagemang. Men skillnaderna i livsvillkor mot andra delar av Stockholm har vuxit.

Stockholms stad ska ta ett större ansvar för området och skapa en mer sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva. Därför behövs en kraftsamling för hela Järva och bättre förutsättningar för området att utvecklas.

Satsningen omfattar stora investeringar i utemiljön, men också det dagliga arbetet med att hålla stadsdelen ren, snygg och tryggt.

Dialoger i Järva

Det har gjorts ett flertal dialoger i Järva. Syftet är att fånga upp tankar om utveckling av platser och behov av insatser i stadsdelsområdet. Här kan du läsa om några av dem.

Satsningens fem målområden

Inom Fokus Järva finns fem prioriterade utvecklingsområden. Grunden är nya bostäder och stadsmiljöer, men också satsningar på utbildning, arbete och en meningsfull fritid.

Fokus Järva i siffror

Samarbete i hela staden

Fokus Järva är en del av stadens långsiktiga arbete och samtliga nämnder och bolag är en del av Fokus Järva. Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren.

Fokus Järva tar utgångspunkt i översiktsplanen och har stort fokus på genomförandekraft. Samtliga nämnder och bolag är en del av Fokus Järva där arbetet drivs av stadsdelsnämnden och har politisk styrning från kommunstyrelsen.

Med satsningen samlas arbetet med stadsutveckling, klimatanpassningar, socialtjänst, skola, trafik, idrott, kultur, sysselsättning, företagande och föreningsliv. Arbetet är långsiktigt men insatserna sker både nu och längre fram. Målet är ett ännu bättre Järva för alla.

Zooma in för att hitta projekt nära dig

I stadsdelsområdet planeras nya bostäder, offentliga platser och ökad service genom förtätning och funktionsblandad bebyggelse.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Karin Ahlzén
Projektchef, stadsledningskontoret
Telefon: 08-508 29 419

Planerade projekt i Järva

Pågående projekt i Järva

Genomförda projekt i Järva

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad